قوانین و شرایط کلی و جزئی انواع قراردادها و اموراتی که تحت عنوان دامنه Torkaman.org و با نام شخص مهدی ترکمان صورت میگیرد:

  1. تمامی قراردادهای طراحی سایت بعد از عقد قرارداد جهت آغاز پروژه می بایست کارفرما حداقل 50% از مبلغ کل قرارداد را تسویه نماید.
  2. قبل از تحویل سایت، نسخه نهایی در تاریخ ذکر شده در قرارداد بر روی یک دامنه جهت تست نهایی بارگزاری می شود و جهت انتقال می بایست کارفرما کل مبلغ را تسویه نماید.
  3. پشتیبانی عمومی ذکر شده در قرارداد ها به معنی به روز رسانی و رفع عیب اولیه و نسخه فروخته شده به کارفرما به مدت شش الی 12 ماه از تاریخ تحویل نهایی پروژه می باشد.
  4. هرگونه تغییر، ویرایش، حذف در کدها و پروژه در هر ابعاد و سطحی ممنوع و درصورت اتفاق بدون هماهنگی تمامی پشتیبانی ها قطع و مسئولیت خرابی ها به عهده کارفرما می باشد.
  5. تهیه پشتیبان و نگهداری پروژه و فایل ها کاملا به عهده کارفرما می باشد.
  6. تمامی مشکلات دامنه، سرور، هاست به عهده شرکت فروشنده و سرویس دهنده می باشد حتی در صورتی که اینجانب سرویس ها را برای شما تهیه کرده باشم.
  7. هزینه اضافی مانند ارزش افزوده، حمل و نقل و … از مشتریان دریافت نمی شود.

 

آخرین ویرایش : 12 آذر 1397